Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu)

Zadaniem sieci jest złapanie ryb,
A kiedy ryby są złapane, sieć jest zapominana.
Zadaniem potrzasku jest złapanie królika,
A gdy królik jest złapany – potrzask zostaje zapomniany.
Zadaniem słów jest przenoszenie idei,
A gdy idee zostają uchwycone, słowa są zapominane.
Gdzież mogę znaleźć tego, który zapomniał słów?
On jest tym, z którym chcę rozmawiać.

Sentencje w bazie Gavagai:

Flow with whatever may happen and let your mind be free: Stay centered by accepting whatever you are doing. This is the ultimate.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 1

Śniło mi się, że jestem motylem... Czy jestem więc Chung Tsu, któremu śniło się, że jest motylem, czy motylem, któremu śni się, że jest Chung Tsu?

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: -

He who knows he is a fool is not the biggest fool; He who knows he is confused is not in the worst confusion.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: -

I do not know whether I was then a man dreaming I was a butterfly, or whether I am now a butterfly dreaming I am a man.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: -

All existing things are really one. We regard those that are beautiful and rare as valuable, and those that are ugly as foul and rotten The foul and rotten may come to be transformed into what is rare and valuable, and the rare and valuable into what is foul and rotten. Therefore it is said that one vital energy pervades the world. Consequently, the sage values Oneness.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: -

Rewards and punishments are the lowest form of education.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: -

Great wisdom is generous; petty wisdom is contentious. Great speech is impassioned, small speech is cantankerous.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: -

Cherish that which is within you, and shut off that which is without; for too much knowledge is a curse.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: -

Once Chuang Chou dreamt he was a butterfly, a butterfly flitting and fluttering around, happy with himself and doing as he pleased. He didn't know he was Chuang Chou. Suddenly he woke up and there he was, solid and unmistakeable Chuang Chou. But he didn't know if he was Chuang Chou who had dreamt he was a butterfly, or a butterfly dreaming he was Chuang Chou.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: -

Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 3

Uczony jest skarbem swojego kraju.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 3

Książki nie zawierają wszystkich słów, słowa nie zawierają wszystkich myśli.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 3

Gdy patrzę na umierającego, moje serce płonie ogniem nie z jego powodu, ale dlatego, że wiem, iż przyjdzie moja kolej.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 3

Są dwa gatunki ludzi dobrych: ci co umarli, i ci, co się nie urodzili.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 3

Mądremu wystarczy napomknąć, a głupiego nawet biciem się nie nauczy.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 3

Dobrzy szukają się wzajemnie, a źli stronią od siebie.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 3

Kiedy się nikogo o nic nie prosi, wszyscy wydają się uczynni

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 3

Czego oczy nie widzą, o to serce nie boli, czego uszy nie słyszą, to ich nie oburza.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 3

Przeszłość się nie skoñczyła, a przyszłość

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 3

The eyes envy the mind.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 4

Jeśli chodzi mędrca i jego spokój, nie jest on cichy ponieważ milczenie uważa się za dobre. Jest cichy ponieważ mnóstwo rzeczy nie jest w stanie zakłócić jego spokoju. Kiedy woda jest spokojna, broda i brwi odbijają się w niej. Zręczny cieśla używa jej w poziomicy by uzyskać pomiar. Jeśli spokojna woda jest tak przejrzysta – o ile bardziej są zdolności intelektu! Umysł mędrca jest lustrem nieba i ziemi, w którym odbijają się wszystkie rzeczy.

As regards the quietude of the sage, he is not quiet because quietness is said to be good. He is quiet because the multitude of things cannot disturb his quietude. When water is still, one's beard and eyebrows are reflected in it. A skilled carpenter uses it in a level to obtain a measurement. If still water is so clear how much more are the mental faculties!
The mind of a sage is the mirror of heaven and earth in which all things are reflected.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 10

Mędrzec przygląda się niebu, ale mu nie pomaga.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 10

Mędrcy są ostrą bronią świata i dlatego nie należy ich pokazywać.

Zhuangzi (莊子, Chuang-Tzu) Zobacz Głębia: 9

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 1

Zadaniem sieci jest złapanie ryb,
A kiedy ryby są złapane, sieć jest zapominana.
Zadaniem potrzasku jest złapanie królika,
A gdy królik jest złapany – potrzask zostaje zapomniany.
Zadaniem słów jest przenoszenie idei,
A gdy idee zostają uchwycone, słowa są zapominane.
Gdzież mogę znaleźć tego, który zapomniał słów?
On jest tym, z którym chcę rozmawiać.
荃者所以在魚, 得魚而忘荃。
碲者所以在兔, 得兔而忘碲。
言者所以在意, 得意而忘言。
吾安得夫忘言之人而馬之言哉!

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)